top of page

Sun, 21 Apr

|

Warszawa

Be Immersed Open Class Warsaw, Darmowe Zajęcia W Zamian Za Twój Wizerunek na Zdjęciach i Filmach.

with Sri & Diana

Registration is closed
See other events
Be Immersed Open Class Warsaw, Darmowe Zajęcia W Zamian Za Twój Wizerunek na Zdjęciach i Filmach.
Be Immersed Open Class Warsaw, Darmowe Zajęcia W Zamian Za Twój Wizerunek na Zdjęciach i Filmach.

Time & Location

21 Apr 2024, 12:00 – 14:00

Warszawa, Lirowa 26/lok U2, 02-387 Warszawa, Poland

About the Event

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy serdecznie na nasze zajęcia Be Impressed. W zamian za możliwość udokumentowania zajęć poprzez zdjęcia i filmy, oferujemy udział w sesji zupełnie za darmo. Jednakże, aby móc z niej skorzystać, konieczne jest wyrażenie pełnej zgody na wykorzystanie materiałów z tej sesji, włączając w to Twój wizerunek, do celów promocyjnych naszej przestrzeni. Zapraszamy!

Twoj wewnętrzny stan stanowi podstawą, na której opiera się Twoje życie. Bez względu na to, czy chodzi o sukces w życiu zewnętrznym, relacyjnym czy duchowym. Jeśli wewnętrzny stan jest zablokowany przez lęk, stres, frustrację lub smutek, jak daleko możesz zajść? Natomiast z głęboką jasnością i witalnością, ile więcej ekspansji może być wprowadzone do każdego aspektu Twojego życia. To nie jest kwestia wierzenia w kogoś lub intelektualnego zrozumienia czegoś, to kwestia wibracji, częstotliwości i harmonii.

Podczas sesji, gdy zanurzysz się w rozszerzonych stanach świadomości wzmocnionym polem transmisji, które zostanie dla Ciebie stworzone, aby pomóc Ci w startie lub wzmocnieniu doświadczenia, na którym będziesz mógł zbudować i przekształcić swój wewnętrzny stan. A gdy będziesz mógł konsekwentnie utrzymać ten nowy wewnętrzny przestrzeń, cały krajobraz twojego życia się zmieni.

Zapraszamy do przestrzeni aktywowanym polem Kundalini Shakti i doświadcz obudzenia głębszych energii w twoim systemie. Bycie zanurzonym w potężnej energetycznej przestrzeni jest jednym z kluczy do przyspieszenia procesu ekspansji. Przyjdź, zanurz się w tej energii... pozwól swojemu ciału, umysłowi, sercu i duchowi być nasączonym żywym polem łaski. Nie jest konieczne działanie, nie ma próbowania, nie ma ukrytych manipulacji, raczej tylko głębka chęć otwarcia się na tę siłę... w niewinności, w czystej kapitulacji, i doświadczenia Łaski.

Poza poszukiwaniem szczytowych stanów, patrzymy na nieprzerwaną, konsekwentną, stałą kąpiel w polu obudzonej energii (Shakti). Gdy nasz system "gotuje się" w przestrzeni transmisji, stare ograniczenia zaczynają się rozluźniać i rozpuszczać, pojawiają się nowe zdolności, świadomość rozszerza się na swoją prawdziwą naturę. To nie jest po prostu doświadczenie, to początek żywej ścieżki obudzenia.

English:

Your inner state is the foundation on which your life is built. Whether it is success in your outer life, your relational life or your spiritual life. If the inner state is blocked with anxiety or stress or frustration or sadness, how far can that take you ? whereas from a state of deep clarity &  vitality,  how much more expansion can be brought in to every aspect of your life. This is not a question of believing someone or intellectually understanding something, this is a question of vibration or frequency & alignment.

During the session, as you immerse in the expanded states brought about by the transmission field that will be created for you, it’ll be like a kick start or a booster experience for you to build on and to transform your inner state. And when your can consistently hold this new inner space, the entire landscape of our life will change.

Be infused in an activated field of Kundalini Shakti & experience awakening of deeper energies within your system. Being soaked in a powerful energetic container is one of the master keys to accelerating the process of expansion.  Come, be immersed in the energy..allow your body, mind, heart & spirit to be drenched in a living field of grace. No doing is necessary, no trying is involved, no agendas of manipulation, rather/only a deep willingness to open to this force…in innocence, in pure surrender & Grace will shine through. 

Beyond just seeking peak states, we are looking at an unbroken, consistent steady immersion into the field of the awakened energy (Shakti). As our system 'cooks' in the transmission space, old limitations begin to loosen & dissolve, new capacities arise, awareness expands into its true nature. It is not a simply an experience, this is the beginning of a living path to awakening.   

When: Sunday the 21th of April

Time: 12 pm to 14 pm

Location: Kalejdoskop Terapie Holisticzne, Lirowa 26 lok U2

Your teachers:

Sri is an experienced senior teacher in the tradition of classical tantric/yogic meditation. Rooted in tradition and holding a Masters degree in Psychology, he skilfully blends the two streams of Yogic wisdom and contemporary psychology in his work. Sri’s path has primarily been devoted to Shakti. Drawing on direct energetic activation & kundalini kriya yoga, his work is an invitation for the depth & intensity of Grace to unfold in her full expression. He has been facilitating yogic mediation & direct energy work both in India & internationally for the last 15 years.

With years of spiritual practice and profound realizations, Diana creates a space to help others awaken their Kundalini energy and expand their consciousness through her authentic, graceful and direct energy work infused with light and divine love.

Tickets

  • Darmowa Sesja

    €0.00
    Sold Out

This event is sold out

Share This Event

bottom of page